Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Математика и информатика 2014/2015    English
Факултет по математика и информатика - Математика и информатика 2014/2015

  Последна актуализация: 09.07.2015 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015 г.

за специалност „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Учебна дисциплина
Дата
Час
Зала
I курс

Линейна алгебра (проф. д-р Димитър Мекеров)

09.09.2015

9:00

2 аула

Програмиране (доц. д-р Христо Крушков)

03.09.2015

9:00

546 к.з.

Информационни технологии  (доц. д-р Евгения Ангелова)

04.09.2015

9:00

547 к.з.

Математически анализ 1 (доц. д-р Атанаска Георгиева)

07.09.2015

13:00

547 к.з.

Аналитична геометрия (доц. д-р Марта Теофилова)

09.09.2015

9:00

2 аула

Английски език (ас.Кирина Бойкова)

24.09.2015

9:00

каб. 341

Математически анализ 2 (доц. д-р Атанаска Георгиева)

07.09.2015

13:00

547 к.з.

Обектно-ориентирано програмиране (доц. д-р Христо Крушков)

03.09.2015

9:00

546 к.з.

II курс

Алгебра (доц.д-р  К. Коликов )

11.09.2015

9:00

231 с.з.

Диференциални уравнения (доц. д-р Недялка Казакова)

17.09.2015

9:00

435 с.з.

Алгоритми и структури от данни (доц. д-р Елена Сомова, гл.ас. К. Иванов)

09.09.2015

13:00

532 к.з.

Геометрия (доц д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова )

09.09.2015

9:00

2 аула

Теория на вероятностите и математическа статистика
(доц. д-р Веска Нончева)

14.09.2015

9:00

546 к.з .

Компютърни архитектури (доц. д-р Владимир Шкуртов)

10.09.2015

10:00

424 ауд.

Психология (проф. Веселин Василев, ас. Иван Стоянов)

17.09.2015

13:00

231 с. з.

Дискретна математика (проф. д-р Степан Костадинов)

04.09.2015

9:00

2 аула

Операционни системи (доц. д-р Елена Сомова, гл.ас. Н. Касъклиев)

04.09.2015

13:00

531 к.з.

Спорт

25.09.2015

9:00

зала Академик

III курс

Информационни технологии в образованието (проф. д-р Коста Гъров)

17.09.2015

10:00

232 с.з.

Числени методи (доц. д-р Дойчин Бояджиев)

15.09.2015

9:00

446 к.з.

Педагогика (проф. Галин Цоков, гл. ас. Александър Линков)

11.09.2015

9:00

232 с.з.

Методика на обуч. по математика (проф. дпн Васил Милушев)

14.09.2015

9:00

232 с.з.

Бази от данни (доц. д-р Елена Сомова, гл.ас. С Хаджиколева)

02.09.2015

9:00

547 к.з.

Комплексен анализ (доц. д-р Неделчо Милев)

15.09.2015

13:00

435 с.з.

Училищен курс п алгебра (проф. д-р Пенка Рангелова)

09.09.2015

9:00

2 аула

Училищен курс по анализ (доц.. д-р Атанаска Георгиева)

07.09.2015

13:00

547 к.з.

Методи за решаване на математически задачи (проф. д-р Пенка Рангелова)

09.09.2015

9:00

2 аула

Методика на обучението по информатика  и информационни технологии
(проф . д-р Коста Гъров)

17.09.2015

10:00

232 с.з.

IV курс

Компютърна графика и презентации (доц. д-р Димчо Димов)

04.09.2015

09:00

446 к.з.

Училищен курс по информатика (проф. д-р Коста Гъров)

17.09.2015

10:00

232 с.з.

Събитийно програмиране (доц. д-р Владимир Шкуртов)

10.09.2015

10:00

424 ауд.

Училищен курс по геометрия ( проф. д-р Пенка Рангелова)

09.09.2015

9:00

2 аула

Училищен курс по информационни технологии (проф . д-р Коста Гъров)

17.09.2015

10:00

232 с.з.

Аудио-визуални и информационни технологии в обучението
(доц. д-р Евгения Ангелова)

03.09.2015

9:00

547 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ