Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Подготовка на състезания по математика и компютърна математика    English
Факултет по математика и информатика - Подготовка на състезания по математика и компютърна математика
 Лектори  гл. ас. д-р Петър Копанов
Анотация
Курсът  е ориентиран към студентите, които проявяват интерес към участието Националната студентска олимпиада по математика и други състезания по математика и компютърна математика. Достатъчни са основни познания по линейна алгебра, аналитична геометрия и анализ. Допълнителните знания необходими за решаване на задачите от студентски състезания по математика се дават в хода на курса.
Съдържание
 1. Граници. Редици. (3 часа)
 2. Непрекъснатост на функция на една променлива. Диференцируемост на функция на една променлива. Формула на Тейлър. (3 часа)
 3. Интегриране. Функции на много променливи.(3 часа)
 4. Уравнения и неравенства. Редове, суми и произведения. (3часа)
 5. Диференциални уравнения. Функционални уравнения. (2 часа)
 6. Детерминанти. Матрици. Линейни оператори. (4 часа)
 7. Алгебра. Линейна алгебра. Квадратични форми. Полиноми. (2 часа)
 8. Аналитична геометрия. (2 часа)
 9. Теория на числата.(2 часа)
 10. Теория на множествата, комбинаторика, графи. (2 часа)
 11. Компютърни системи за символно пресмятане. Общи възможности. (2 часа)
 12. Основни възможности на Система Математика. (2 часа)
 13. Програмиране в Система Математика. Особености. (4 часа)
 14. Типични задачи от състезания по Компютърна математика. (6 часа)

ЛИТЕРАТУРА:

1. Копанов П. Студентски олимпиади по математика (материали и задачи за подготовка, задачи, давани на състезания), Универститетско издателство "Паисий Хилендарски" , 2013,      ISBN 978-954-423-889-6

2. Копанов, П. Студентски олимпиади по компютърна математика (материали и задачи за подготовка, задачи, давани на състезания), Универститетско издателство "Паисий Хилендарски" , 2014, ISBN 978-954-423-970-1

3. Садовничий В.А., Подколзин А.С. Задачи студенческих олимпиад по математике, М., Наука,  1978

4. Садовничий В., Григорьян А., Конягин, С. Задачи студенческих математических олимпиад , М. Издательство Московского университета,  1987

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ