Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 65 / 15.04.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 65 / 15.04.2015

ПРОТОКОЛ № 65 / 15.04.2015

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Днес, 15.04.2015 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

  •  Определяне дневния ред на ФС.
  •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на 22.04.2015 г.:

  • Учебни.
  • Докторанти.
  • Отчети на Факултетни комисии
  • Докторанти.
  • Хонорувани.
  • Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: в срок до 12:00 ч. на 13.05.2015 г. (сряда) ръководителите на катедри да изпратят по електронната поща в Деканата обобщени предложения за избираеми и факултативни дисциплини (редовно и задочно обучение) за Есенния триместър на учебната 2015/2016 година.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение до ФС и АС на ПУ: да се утвърди Академичен календар за бакалавърските и магистърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2015/2016 година;

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ