Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2015 Протокол № 88/13.05.2015    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 88/13.05.2015

ПРОТОКОЛ № 88/13.05.2015
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. Иван Русинов, ас. д-р Атанас Иванов
Отсъстващи: няма

Дневен ред:

  1. Учебни
  2. Разпределение на часовете за учебната 2015/2016 година.
  3. Разни

По точка 1:
1.1 Приема предложението на проф. Гочева и гл. ас. Кулина за промяня в учебния план за спец. БИТ 1 (редовно и задочно), а именно:
Учебната дисциплина „Приложна математика” от триместър В да се премести в триместър Б, а дисциплината „Маркетингови изследвания” от триместър Б в триместър В (т.е. тези две дисциплини разменят местата си) със следната мотивировка: „... втората част на програмата по Приложна математика е необходима като входно ниво за Маркетингови изследвания”.
1.2 Доц. д-р Дойчин Бояджиев информира членовете на катедрата, които подлежат на квесторство през КСК’2015 за инструктаж на 27.05.2015 г. от 15:30 часа в 6 аудитория.

По точка 2: Направено е следното разпределение на часовете към катедрата:

По точка 3: Катедрата прие молбата на редовен докторант Красимира Василева Маркова за прекъсване на обучението си за срок от 8 месеца по лични (семейни) причини. 

 

13.05.2015 г   Научен секретар: ……………………........................
    /гл. ас. д-р Д. Войникова/
    Ръководител катедра ПММ: ……………………........................
    /доц. д-р Д. Бояджиев/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ