Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Приложна математика (бакалавър) Учебен план Математически анализ 2    English
Факултет по математика и информатика - Математически анализ 2
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Приложна математика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Дисциплината включва: неопределен интеграл, определен интеграл, класове интегрируеми функции, формула на Нютон-Лайбниц, интегриране по части и смяна на променливите при неопределените и определените интеграли, несобствени интеграли, признаци за сходимост на несобствени интеграли, приложения на интеграла.
 
Съдържание
  1. Неопределен интеграл. Неопределен интеграл. Свойства на неопределените интеграли. Интегриране по части и смяна на променливите при неопределените интеграли. Интегриране на някои класове функции в елементарни функции.
  2. Определен интеграл. Интеграл на функция. Свойства на интеграла. Класове интегрируеми функции. Формула на Нютон-Лайбниц. Интегриране по части и смяна на променливите при определените интеграли. Несобствени интеграли. Признаци за сходимост на несобствени интеграли. Абсолютна и условна сходимост на несобствени интеграли.
  3. Приложения на интеграла. Приложения на интеграла в геометрията. Приложения на интеграла във физиката.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ