Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2014 година протокол № 53 / 08.10.2014    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 53 / 08.10.2014

ПРОТОКОЛ № 53 / 08.10.2014

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 08.10.2014 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане дневния ред на ФС.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на 15.10.2014 г.:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Отчет на Факултетната комисия по наука.
 4. Отчет на Факултетната комисия по акредитация.
 5. Обявяване на конкурс за академичната длъжност "доцент".
 6. Хонорувани.
 7. Разни.
 8. Избор за заемане на академични длъжности.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение до ФС за частична промяна в учебния план на бакалавърската специалност „Бизнес информационни технологии“ (редовно и задочно обучение):

 1. Наименованието на учебната дисциплина „Бизнес английски език“ да се промени на „Бизнес английски език с информационни технологии“.
 2. Хорариумът на дисциплината „Бизнес английски език с информационни технологии“ да се промени по следния начин:
  • за редовно обучение: от (0+50+0) на (20+30+0);
  • за задочно обучение: от (0+25+0) на (10+15+0).

РЕШЕНИЕ 3:  Във връзка с постъпил доклад от Декана на Физически факултет, ДС реши: в бъдеще да не се персонализират предлаганите часове и да се добавят в разпределението на катедрата.

РЕШЕНИЕ 4: ДС предлага следната комисия за утвърждаване от ФС, отговаряща за трите математически специалности от направление 4.5. Математика – „Математика“, „Приложна математика“, „Бизнес математика“. 

 • Проф. д-р Манчо Манев – рък. кат. АГ;
 • Доц. д-р Дойчин Бояджиев – рък. кат. ПММ;
 • Доц. д-р Андрей Захариев – рък. кат. МА;
 • Проф. д-р Димитър Мекеров;
 • Доц. д-р Неделчо Милев.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: следващото заседание на Деканския съвет да е на 15.10.2014 г. (сряда) от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ