Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2014 година протокол № 51 / 10.09.2014    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 51 / 10.09.2014

ПРОТОКОЛ № 51 / 10.09.2014

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 10.09.2014 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.
Отсъстват: проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Манчо Манев.

ДНЕВЕН РЕД:

  1.  Обсъждане дневния ред на ФС.
  2.  Разни.

     
РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред на ФС за 17.09.2014 г.:

  1.  Учебни.
  2.  Хонорувани.
  3.  Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: записването за магистърски програми и допълнителни квалификации да бъде от 10.09.2014 г. до 15.10.2014 г. (включително); класирането за местата по държавна поръчка за магистърски програми с прием 2014/2015 година ще се проведе на 17.09.2014 г. (петък) от комисия, в състав: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, доц. д-р Христо Димитров Крушков, инспектор Константина Панкова Иванова и инспектор Диана Панкова Минчева.

РЕШЕНИЕ 3:  ДС прие: за следващия ДС на 17.09.2014 г. да се уточнят групите и подгрупите за бакалавърските специалности във ФМИ (редовно и задочно обучение).

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение до ФС: във връзка с обявения конкурс за избор на член-кореспонденти (2014 г.) на БАН, Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика да предложи да се номинира проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев за член-кореспондент на БАН в научна област Хуманитарни и обществени науки, научно направление Педагогически науки.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: да се изготви  Академичен календар на ФМИ за учебната 2014/2015 година, за студентите от ОКС „Магистър“, който да се утвърди на ФС и АС.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: следващото заседание на Деканския съвет да е на 17.09.2014 г. (сряда) от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ