Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2014 година протокол № 50 / 02.07.2014    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 50 / 02.07.2014

ПРОТОКОЛ № 50 / 02.07.2014

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 02.07.2014 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев,  проф. д-р Манчо Манев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Обсъждане дневния ред на ФС.
 2.  Разни.

     
РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на 09.07.2014 г.:

 1. Учебни.
  • утвърждаване на избираеми дисциплини за Есенния триместър на уч. 2014/15 г. (задочно обучение);
  • становище, относно предложението за обучение по езикова култура във ФМИ.
 2.  Докторанти.
  • докторанти - утвърждаване на научни журита -2;
  • научни журита за: „професор“ - 1; „доцент“ – 2; „главен асистент“ – 2.
 3.  Научни журита.
 4.  Обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент“.
 5.  Хонорувани.
 6.  Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага за утвърждаване на следните избираеми дисциплини (задочно обучение) за Есенния триместър на учебната 2014/2015 година:

 • Програмиране в среда Arduino, проф. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
 • Киберсигурност и устойчив бизнес, доц. Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Георги Шарков;
 • Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. Николай Кюркчиев;
 • Аналогии и обобщения в математиката, проф. Христо Семерджиев;
 • Графично представяне на данни, проф. Христо Семерджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Програмиране с Delphi, доц. Христо Крушков, гл. ас. Мариана Крушкова;
 • Математически текстообработващи програми, доц. Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова;
 • Логическо и функционално програмиране, доц. Елена Сомова, гл. ас. Павлина Иванова.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следващото заседание на ФС да е на 09.07.2014 г. от 14:00 ч.


ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ

Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                      

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ