Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2014 година протокол № 48 / 30.04.2014    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 48 / 30.04.2014

ПРОТОКОЛ № 48 / 30.04.2014

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 30.04.2014 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Манчо Манев,  и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане дневния ред на ФС.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на 07.05.2014 г.:

 1. Докторанти.
 2. Хонорувани преподаватели.
 3. Разни.
  • акредитация по професионално направление 4.5. и докторски програми;
  • акредитация по професионално направление 1.3. - докторски програми;
  • съобщение за избираеми дисциплини за Есенния триместър, учебна 2014/2015 г. – в срок до 12:00 ч. на 16.05.2014 г. обобщени предложения от рък. катедри.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: да се информират членовете на ФС за предстоящите срещи (7-9 май 2014 г.) на ЕГ от НАОА за оценка на професионалното направление 4.5. Математика и докторските програми „Алгебра и теория на числата“ и „Математически анализ“ и на ЕГ на НАОА за оценка на докторските програми по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (13-14 май 2014).

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие:в срок до 12 ч. на 16.05.2014 г. (петък) ръководителите на катедри да изпратят по електронната поща в Деканата обобщени предложения за избираеми и факултативни дисциплини (редовно и задочно) за Есенния триместър на учебната 2014/2015 година.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението от проф. Гъров: в срок до 31.05.2014 г. (събота) да се подадат заявки в Деканата за предстоящата изпитна сесия за Пролетния триместър и ликвидационната сесия, за специалностите във ФМИ (редовно обучение). За ликвидационната сесия е желателно изпитите да са до 10.09.2014 г.
       

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ