Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОИТНУ ОИТНУ – есенен триместър (2014/2015)    English
Факултет по математика и информатика - ОИТНУ – есенен триместър (2014/2015)

ПУ “Паисий Хилендарски"

Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2014/2015 ГОДИНА

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

магистър (1 г.)

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина

Вид

Зала

25.10. (събота),
9:00-18:00

Компютърни системи, мрежи и комуникации
Гл. ас. Иван Димитров 

Лекции

431 к.з.

26.10. (неделя),
9:00-18:00

Компютърни системи, мрежи и комуникации
Гл. ас. Г. Стоицов
Гл. ас. Иван Димитров

Лабораторни занятия

431 к.з .

01.11. (събота),
9:00-18:00

Обучение по информационни технологии в началното училище
Гл. ас. Стефка Анева

Лекции

431 к.з.

02.11. (неделя),
9:00-18:00

Обучение по информационни технологии в началното училище
Гл. ас. Стефка Анева

Лекции

431 к.з .

08.11. (събота),
9:00-18:00

Обучение по информационни технологии в началното училище
Гл. ас. Стефка Анева

Лабораторни занятия

431 к.з

09.11. (неделя),
9:00-10:30

Компютърни системи, мрежи и комуникации
Гл. ас. Г. Стоицов, гл. ас. И. Димитров 

ИЗПИТ

431 к.з

09.11. (неделя),
11:00-18:00

Графика и анимация
Гл. ас. Иван Димитров

Лекции

431 к.з.

15.11. (събота),
09:00-18:00

Графика и анимация
Гл. ас. Иван Димитров

Лабораторни занятия

431 к.з.

16.11. (неделя),
9:00-18:00

Графика и анимация
Гл. ас. Иван Димитров

Лабораторни занятия

431 к.з .

22.11. (събота),
9:00-18:00

Избираема дисциплина
Гл. ас. Г. Стоицов, гл.ас. И. Димитров

Лекции

431 к.з.

23.11. (неделя),
11:30-18:00

Аудио-визуални  и  информационни технологии в обучението
Доц. Е. Ангелова

Лекции

431 к.з.

29.11. (събота),
9:00-10:30

Графика и анимация
Гл. ас. Иван Димитров

ИЗПИТ

431 к.з.

29.11. (събота), 10:30-18:00

Избираема дисциплина
Гл. ас. Г. Стоицов, гл.ас. И. Димитров

Лекции

431 к.з

30.11. (неделя),
09:00-10:30

Обучение по информационни технологии в началното училище
Гл. ас. Стефка Анева

ИЗПИТ

431 к.з

30.11. (неделя),
10:30-18:00

Аудио-визуални  и  информационни технологии в обучението
Доц. Е. Ангелова

Лабораторни занятия

431 к.з

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ