Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Европейски структурни фондове    English
Факултет по математика и информатика - Европейски структурни фондове
 Лектори  проф. д-р Антон Илиев, хон. преп. Ивайло Станиславов
Анотация

Курсът ще запознае студентите с политиката на сближаване (Cohesion policy) на Европейския съюз и финансовите инструменти за нейното осъществяване – Европейските структурни фондове. По време на занятията студентите ще придобият основна информация за проектния цикъл – етапи, отговорни институции и взаимодействия. Ще се запознаят със структурата на формулярите за кандидатстване и бюджетите на проектите. Ще се научат да избягват най-често срещаните грешки при подготовката на проектни предложения. Ще получат познания за конкретните етапи от управлението на вече спечелен проект. Предвижда се през периода на заниманията, студентите да бъдат разделени на групи с практически задачи, свързани с подготовката на различни части от формуляра за кандидатстване като в края на курса ще имат завършено проектно предложение. След завършване на курса студентите ще имат разширени познания за възможностите за финансиране от ЕС, начините за кандидатстване и получаване на това финансиране и успешното му управление и отчитане.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ