Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии и дизайн СТД задочно II курс – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СТД задочно II курс – есенен триместър

Последна актуализация: 13.07.2015 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Курс ІI      2015/16 уч. г.   есенен (А) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

14.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Бази от данни,
проф. д-р Станимир Стоянов
547 к.з.

1400–1815

 Лекции Приложна математика,
гл. ас. д-р Слав Чолаков
 422 ауд.

15.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Бази от данни,
проф. д-р Станимир Стоянов
547 к.з.

1400–1815

Лекции Приложна математика,
гл. ас. д-р Слав Чолаков
422 ауд.

16.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Бази от данни,
проф. д-р Станимир Стоянов
547 к.з.

1400–1815

Лекции Приложна математика 1,
гл. ас. д-р Слав Чолаков
422 ауд.

17.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Събитийно програмиране,
гл. ас. д-р Никола Вълчанов
422 ауд.

1400–1815


 

18.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Събитийно програмиране,
гл. ас. д-р Никола Вълчанов
422 ауд.

1400–1815

Лекции Събитийно програмиране,
гл. ас. д-р Никола Вълчанов
422 ауд

19.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Бази от данни, гл. ас. д-р Г.Чолаков, 1б
Упражнения Събитийно програмиране, хон.ас., 1а
Упражнения Приложна математика, 2б
гл. ас. д-р Слав Чолаков
532 к.з.
533 к.з.
434 к.з.
1400–1815 Упражнения Бази от данни, гл. ас. д-р Г.Чолаков, 1а
Упражнения Събитийно програмиране, хон.ас., 1б
Упражнения Приложна математика, 2а
гл. ас. д-р Слав Чолаков

532 к.з.
533 к.з.
446 к.з. 

20.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Бази от данни, гл. ас. д-р Г.Чолаков, 2б
Упражнения Събитийно програмиране, хон.ас., 2а
Упражнения Приложна математика, 1б
гл. ас. д-р Слав Чолаков
532 к.з.
533 к.з.
434 к.з.
1400–1815 Упражнения Бази от данни, гл. ас. д-р Г.Чолаков, 2а
Упражнения Събитийно програмиране, хон.ас., 2б
Упражнения Приложна математика, 1а
гл. ас. д-р Слав Чолаков
532 к.з.
533 к.з.
446 к.з.
21.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Бази от данни, гл. ас. д-р Г.Чолаков, 1б
Упражнения Събитийно програмиране, хон.ас., 1а
Упражнения Приложна математика, 2а
гл. ас. д-р Слав Чолаков
532 к.з.
533 к.з.
434 к.з.
1400–1815 Упражнения Бази от данни, гл. ас. д-р Г.Чолаков, 2а
Упражнения Събитийно програмиране, хон.ас., 2б
Упражнения Приложна математика, 1а
гл. ас. д-р Слав Чолаков
532 к.з.
533 к.з.
446 к.з.
22.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Бази от данни, гл. ас. д-р Г.Чолаков, 2б
Упражнения Събитийно програмиране, хон.ас., 2а
Упражнения Приложна математика, 1б
гл. ас. д-р Слав Чолаков
532 к.з.
533 к.з.
446 к.з.
1400–1815 Упражнения Бази от данни, гл. ас. д-р Г.Чолаков, 1а
Упражнения Събитийно програмиране, хон.ас., 1б
Упражнения Приложна математика, 2б
гл. ас. д-р Слав Чолаков
532 к.з.
533 к.з.
446 к.з.
23.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Бази от данни гл. ас. д-р Г. Чолаков, 1б
Упражнения Събитийно програмиране, хон.ас., 1а
532 к.з.
533 к.з.
1400–1815 Упражнения Бази от данни, гл. ас. д-р Г. Чолаков, 2а
Упражнения Събитийно програмиране, хон.ас., 2б
532 к.з.
533 к.з.
24.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Бази от данни, гл.ас.д-р Г. Чолаков 2б
Упражнения
Събитийно програмиране, хон.ас., 2а
532 к.з.
533 к.з.
1400–1815 Упражнения Бази от данни, гл. ас. д-р Г. Чолаков, 1а
Упражнения Събитийно програмиране, хон.ас., 1б 
532 к.з.
533 к.з.
25.09.2015 г.

0900–1315

Избираема дисциплина   

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.


1400–1815

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.


26.09.2015 г. 0900–1315

Избираема дисциплина  

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.


1400–1815

Избираема дисциплина  

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.


 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма

(0900–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ