Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Графично представяне на данни    English
Факултет по математика и информатика - Графично представяне на данни
 Лектори проф. Христо Семерджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова 
Анотация
При оформянето на официални текстове и презентации от  важно значение са качествените графични изображения в тях. Лекционният курс има за цел да покаже множество възможности за представяне на таблично и аналитично зададени зависимости, както и експортиране на графиката в нужния формат за използване при писане в Word или TeX. Демонстрира се създаване на вложени една в друга графики; наложени графични изображения на множество данни; манипулиране с опциите на графичните елементи и добавяне на други визуални елементи. Представя се построяването на различни статистически изображения. Прави се съпоставка между графичните  възможности на Microsoft Exsel, SPSS, R, Grapher, Wolfram Mathematica, Origin и др. и се детайлизира работата с тези програми. 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ