Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ПМ (1 г.) – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - ПМ (1 г.) – зимен триместър
Последна актуализация: 14.01.2017 г.


Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2016/2017 година

 ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА

магистри (1 г.)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина

Вид

Зала

07.01.(събота), 9:00-16:00

Избираема дисциплина 1:

Развойна среда и рамка за Android
Визуализация на данни

лекции

 

547 к.з.
446 к.з.

07.01.(събота), 16:15-17:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

547 к.з

08.01. (неделя), 9:00-15:15

Избираема дисциплина 1:

Развойна среда и рамка за Android
Визуализация на данни

лекции

 

547 к.з.
446 к.з.

08.01. (неделя), 15:30-17:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

547 к.з

14.01. (събота), 9:00-15:15

Избираема дисциплина 1:

Развойна среда и рамка за Android
Визуализация на данни

лекции

 

547 к.з.
446 к.з.

14.01. (събота), 15:30-17:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

547 к.з

15.01. (неделя), 9:00-16:00

Избираема дисциплина 1:

Развойна среда и рамка за Android
Визуализация на данни

лекции

 

547 к.з.
446 к.з.

15.01. (неделя), 16:15-17:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

547 к.з

21.01.(събота),9:00-16:00

Избираема дисциплина 2:

Android - бази от данни и RESTful услуги
Анализ на икономически модели

лекции

 

547 к.з.
446 к.з.

21.01.(събота), 16:15-17:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

547 к.з

22.01.(неделя), 9:00-15:15

Избираема дисциплина 2:

Android - бази от данни и RESTful услуги
Анализ на икономически модели

лекции

 

547 к.з.
446 к.з.

22.01.(неделя), 15:30-17:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

547 к.з

28.01.(събота), 9:00-16:00

Избираема дисциплина 2:

Android - бази от данни и RESTful услуги
Анализ на икономически модели

лекции

 

547 к.з.
446 к.з.

28.01.(събота), 16:15-17:45

Практически проект 1
Преподавателски екип

лабораторни

547 к.з

29.01.(неделя), 9:00-15:15

Избираема дисциплина 2:

Android - бази от данни и RESTful услуги
Анализ на икономически модели

лекции

 

547 к.з.
446 к.з.

04.02.(събота), 9:00-13:30

Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова

Лекции

541 к.з.

04.02.(събота), 14:00-17:00

Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова

Упражнения

541 к.з.

 05.02.(неделя), 9:00-13:30

Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова

Лекции

541 к.з.

 05.02.(неделя), 14:00-17:00

Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова

Упражнения

541 к.з.

 11.02.(събота), 9:00-13:30

Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова

Лекции

541 к.з.

 11.02.(събота), 14:00-17:00

Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова

Упражнения

541 к.з.

 12.02.(неделя), 9:00-13:30

Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова

Лекции

541 к.з.

 12.02.(неделя), 14:00-17:00

Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова

Упражнения

541 к.з.

 18.02.(събота), 9:00-13:30

Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова

Лекции

541 к.з.

 18.02.(събота), 14:00-17:00

Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова

Упражнения

541 к.з.

 19.02.(неделя), 9:00-13:30 Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова
Лекции 541 к.з.
 19.02.(неделя), 14:00-17:00 Математически модели в бизнеса и науката
проф. д.м.н. Снежана Христова
Упражнения 541 к.з.

25.02.(събота), 9:00-12:00

Математически модели в бизнеса и науката

ИЗПИТ

541 к.з.

04.03.(събота), 9:00-12:00

Избираема дисциплина 1

ИЗПИТ

547 к.з.
446 к.з.

05.03.(неделя), 9:00-12:00

Избираема дисциплина 2

ИЗПИТ

547 к.з.
446 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ