Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2014 г.

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ПРЕЗ 2014 г.


        Планирани мероприятия по основни направления за развитие на компютърните лаборатории са разработени съгласно мисията и целите на факултета и университета.

1.  Хардуер

        1.1. Сървъри – физическо разрастване на изградената облакова структура - придобиване на ново         оборудване и интегриране със съществуващото.

        1.2. Компютърна мрежа – приключване на мероприятията от предходния период.

        1.3. Периферни и мултимедийни устройства – внедряване на нови техники за презентиране.

2.  Софтуер

        Внедряване на Help Desk софтуер за подобряване на IT обслужването във ФМИ.

        Годишно обновяване на използвания в учебния процес софтуер.

3.  Услуги

        Разгръщане на Help Desk системата за потребители на IT услуги във ФМИ.

 

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол №      / 26.03.2014 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ