Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2013 г.

ОТЧЕТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ  ПРЕЗ 2013 г.

 

За изминалия период годишният план е изпълнен в по-голямата си част, също така са извършени допълнителни действия по развитие на лабораториите и мрежата на ФМИИТ.

Благодарение на допълнителната субсидия по ПМС 122/2012 г. по подточка 1.1. от точка Хардуер, факултета може да се похвали с:

– Нова компютърна лаборатория 446 - залата е оборудвана с всичко необходимо: 72 места, 36 работни станции, бяла дъска, спускащ се екран, мултимедиен проектор, отделен компютър за презентации и две климатични системи.

– Подмяна на работни станции по подточка 1.2. за 531-ва компютърна лаборатория - 15 компютърни системи.

За подточки 1.3. и 1.4. необходимата техника е закупена и част от нея е инсталирана.

По т. 2. Софтуер дейностите са изпълнени в целия си обем. Внедрени са нови продукти за обучение включително такива използващи Cloud технологии.

Въвеждането на планираната VPN услуга за студенти по т. 3 се забавя.

Това както и забавянето по 1.3. и 1.4. се дължи на текучеството на кадри в екипа за изминалия период. Двама са напусналите за последните 3 месеца. Назначени са нови служители, и двамата са студенти във факултета. Поради спецификата на дейност на звеното, новите членове на екипа ще могат пълноценно да се включат в развитието на компютърните лаборатории след не по-малко от 10 – 12 месеца.

През изминалия период са закупени 5 нови мултимедийни проектора с увеличен срок на използване на обща стойност 11 725 лв., мрежова техника за 3 880 лв., техника за видеонаблюдение 2 270 лв.  и компютърна техника на стойност 88 825 лв.

Общо с извън бюджетни средства факултета е получил техника за над 107 000 лв.

 

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол №  23/ 19.02.2014 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ