Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Софтуерни технологии и дизайн – задочно    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии и дизайн – задочно
Последна актуализация: 12.02.2018 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2017/18 учебна година
на специалност „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час

Триместър

Учебна дисциплина

Изпит

Час

Поправка

Час

Есенен
(А)

Линейна алгебра и аналитична геометрия,
доц. Добринка Грибачева
25.11.2017 (събота)
02.12.2017 (събота)
2 аула
10:00 юни 2018  
Увод в програмирането,
проф. Христо Крушков
28.10.2017 (събота) 
11.11.2017 (събота)
446 к. з.
10:00 юни 2018  
Увод в информационните технологии,
доц. Евгения Ангелова
Текуща оценка юни 2018  

  Зимен
  (Б)

 

Основи на графичния дизайн 
проф. Бисер Дамянов

10.02.2018 (събота)
346 к. з.

17.02.2018 (събота)
547 к. з.

14:00

10:30

юни 2018 

 

Създаване на ГПИ (С#) 
доц. Тодорка Терзиева

20.01.2018 (събота)
27.01.2018 (събота)
446 к. з.

14:00 

юни 2018 

 

Софтуерни системи по математика 
доц. Христина Кулина

Текуща оценка 

юни 2018 

 

Английски език

Текуща оценка 

юни 2018 

 

Пролетен
(В)
         
         
       

II курс

Триместър

Учебна дисциплина

Изпит

Час

Поправка

Час

Есенен
(А)

Бази от данни, 
проф. Станимир Стоянов

11.11.2017 (събота)
546 к. з.
18.11.2017 (събота)
146 к. з.

10:00

юни 2018

 

Приложна математика 1,
проф. Петко Пройнов

25.11.2017 (събота)
02.12.2017 (събота)
423 ауд.

10:00

юни 2018

 

Събитийно програмиране,
гл. ас. д-р Никола Вълчанов

21.10.2017 (събота)
446 к. з.
28.10.2017 (събота)
546 к. з.

10:00

юни 2018

 

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Зимен
(Б)

Геометричен дизайн, 
доц. Добринка Грибачева

17.02.2018 (събота)
24.02.2018 (събота)
2 аула

10:00

 юни 2018

 

Софтуерни технологии 1, 
доц. Ася Стоянова

28.01.2018 (неделя)
03.02.2018 (събота)
146 к. з.

10:00

 юни 2018

 

Администриране на динамични уеб системи, 
проф. Асен Рахнев

Текуща оценка

 юни 2018

 

Избираема дисциплина 

Текуща оценка

Пролетен
(В)
         
         
       
   

III курс

Триместър

Учебна дисциплина

Изпит

Час

Поправка

Час

Есенен
(А)

Издателски системи,
доц. Ангел Голев

25.11.2017 (събота) 
03.12.2017 (неделя)
424 ауд.

14:00

юни 2018

 

Създаване на видео и анимации,
гл. ас. Александър Пенев

11.11.2017 (събота)
547 к. з.
18.11.2017 (събота)
532 к. з.

10:00

14:00

юни 2018

 

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Зимен
(Б)

Компютърни мрежи и комуникации 
проф. Иван Ганчев

03.02.2018 (събота)
10.02.2018 (събота)
346 к. з.

10:00

 юни 2018

 

Софтуерни технологии 2 
доц. Емил Хаджиколев

17.02.2018 (събота)  24.02.2018 (събота)
146 к. з.

10:00

 юни 2018

 

Създаване и обработка на векторни изображения 
проф. Христо Крушков

20.01.2018 (събота)
27.01.2018 (събота)
431 к. з.

10:00

 юни 2018

 

Избираема дисциплина 

Текуща оценка

Пролетен
(В)
         
         
   

IV курс

Триместър

Учебна дисциплина

Изпит

Час

Поправка

Час

Есенен
(А)

Приложна математика 2,
доц. Христина Кулина

18.11.2017 (събота)
146 к. з.  
25.11.2017 (събота),
547 к. з.

14:00

10:00

юни 2018

 

Електронна търговия, 
доц. Анна Малинова

22.10.2017 (неделя)
29.10.2017 (неделя)
446 к. з.

10:00

юни 2018

 

Дизайн на 3D модели, 
гл. ас. Александър Пенев

Текуща оценка

юни 2018

 

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Зимен
(Б)

Бизнес информационни системи, 
доц. Николай Павлов/
гл. ас. д-р Кремена Стефанова

03.02.2018 (събота)
10.02.2018 (събота)
146 к. з.

14:00
14:00

юни 2018 

 

Информационни технологии в интернет, 
доц. Николай Павлов/
гл. ас. д-р Кремена Стефанова

14.01.2018 (неделя)
21.01.2018 (неделя)
446 к. з.

11:00

юни 2018 

 

Фреймуърк системи за уеб програмиране, 
доц. Николай Павлов /
гл. ас. д-р Димитър
Благоев

17.02.2018 (събота)
24.02.2018 (събота)
146 к. з.

14:00

юни 2018 

 

Избираема дисциплина 

Текуща оценка 

Пролетен
(В)
   

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ