Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Софтуерни технологии и дизайн – задочно    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии и дизайн – задочно
Последна актуализация: 08.06.2017 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2016/17 учебна година
на специалност „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час

Триместър

Учебна дисциплина

Изпит

Час

Поправка

Час

Есенен
(А)

Линейна алгебра и аналитична геометрия,
доц. Добринка Грибачева

22.10.2016 г. (събота)
30.10.2016 г. (неделя)
2 аула

10:00

21.06.2017
231 с.з.

09:00

Увод в програмирането,
проф. Христо Крушков

12.11.2016 (събота)
19.11.2016 (събота)
546 к. з.

10:00

16.06.2017
531 к.з.

10:00

Увод в информационните технологии,
доц. Евгения Ангелова

Текуща оценка

23.06.2017
546 к.з.

14:00

  Зимен
  (Б)

 

Основи на графичния дизайн 
проф. д-р Бисер Дамянов

05.02.2017 (неделя)
12.02.2017 (неделя)
546 к. з.

14:30

16.06.2017
534 к.з.

10:00

Създаване на ГПИ (С#)
доц. д-р Тодорка Терзиева

19.02.2017 (неделя)
26.02.2017 (неделя)
546 к. з.

14:30
13:30

14.06.2017
546 к.з.

10:00

Софтуерни системи по математика 
доц. Христина Кулина

Текуща оценка

20.06.2017
547 к.з.

10:00

Английски език

Текуща оценка

29.06.2017
441 с.з.

10:00

Пролетен
(В)
Обектно-ориентирано
програмиране (С#)
гл. ас.д-р Никола Вълчанов

29.04.2017
(събота)
13.05.2017
(събота)
547 к.з. 

1400 27.06.2017
146 к.з.
10:00
Увод в уеб програмирането
доц. д-р Тодорка Терзиева

20.05.2017
(събота)
27.05.2017
(събота)
346 к.з. 

1400 14.06.2017
546 к. з.
10:00
Уеб дизайн
доц. д-р Тодорка Терзиева
Текуща оценка 14.06.2017
546 к. з.
 10:00

II курс

Триместър

Учебна дисциплина

Изпит

Час

Поправка

Час

Есенен
(А)

Бази от данни,
проф. Станимир Стоянов

23.10.2016 (неделя) 30.10.2016 (неделя)
546 к. з.

10:00

15.06.2017
546 к.з.

14:00

Приложна математика 1,
гл. ас. Слав Чолаков

12.11.2016 (събота)
19.11.2016 (събота)
424 ауд.

10:00

22.06.2017
422 ауд.

14:00

Събитийно програмиране,
гл. ас. Никола Вълчанов

26.11.2016 (събота)
03.12.2016 (събота)
546 к. з.

10:00

27.06.2017
146 к.з.

10:00

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Зимен
(Б)

Геометричен дизайн,
доц. д-р Марта Теофилова

14.01.2017 (събота)
21.01.2017 (събота)
2 аула

10:00
14:00

19.06.2017
603 с.з.

10:00

Софтуерни технологии 1,
доц. д-р Ася Стоянова

11.02.2017 (събота)
18.02.2017 (събота) 446 к. з.

10:00

28.06.2017
547 к.з.

10:00

Администриране на динамични уеб системи,
гл. ас. д-р Кремена Стефанова

Текуща оценка

14.06.2017
531 к.з.

10:00

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Пролетен
(В)
Програмиране на JAVA
проф. д-р Станимир Стоянов/
гл. ас. д-р  Владимир Вълканов

28.05.2017
(неделя)
04.06.2017
(неделя)
446 к.з. 

1400

1000

16.06.2017
346 к.з.
10:00
Програмиране в Интернет с
PHP и MySQL
доц. д-р Станка Хаджиколева

29.04.2017
(събота)
13.05.2017
(събота)
446 к.з.

1000 24.06.2017
547 к.з.
10:00
Обработка на цифрови изображения
доц. д-р Ангел Голев
Текуща оценка 14.06.2017
531 к.з.
 10:00
Избираема дисциплина Текуща оценка

III курс

Триместър

Учебна дисциплина

Изпит

Час

Поправка

Час

Есенен
(А)

Издателски системи,
доц. Ангел Голев

29.10.2016 (събота) 05.11.2016 (събота)
424 к. з.

10:00

20.06.2017
 532 к.з.

10:00

Създаване на видео и анимации,
гл. ас. Александър Пенев

20.11.2016 (неделя)
27.11.2016 (неделя)
547 к. з.

10:00

15.06.2017
346 к.з.

10:00

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Зимен
(Б)

Компютърни мрежи и комуникации доц. д-р Иван Ганчев

29.01.2017 (неделя)
546 к. з.
04.02.2017 (събота)
446 к. з.

14:30

10:00

14.06.2017
346 к. з. 

10:00

Софтуерни технологии 2 
доц. д-р Станка Хаджиколева

12.02.2017 (неделя)
19.02.2017 (неделя)
446 к. з.

10:00

24.06.2017
547 к.з.

10:00

Създаване и обработка на векторни изображения 
проф. д-р Христо Крушков

14.01.2017 (събота)
21.01.2017 (събота)
434 к. з.

10:00

16.06.2017
 531 к.з.

10:00

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Пролетен
(В)
Дизайн на приложения за мобилни устройства
гл.ас.д-р Николай Касъклиев

29.04.2017
(събота)
13.05.2017
(събота)
346 к.з

1000

1400

22.06.2017
346 к.з.
10:00
Програмиране на приложения за мобилни устройства
гл.ас.д-р Николай Касъклиев

29.04.2017
(събота)
13.05.2017
(събота)
346 к.з

1000

1400


22.06.2017
346 к.з.
10:00
Избираема дисциплина Текуща оценка

IV курс

Триместър

Учебна дисциплина

Изпит

Час

Поправка

Час

Есенен
(А)

Приложна математика 2,
проф. Снежана Гочева

20.11.2016 г. (събота), 
27.11.2016 г. (събота),
446 к. з.

14:00

21.06.2017
547 к.з.

10:00

Електронна търговия,
доц. Анна Малинова

22.10.2016 г. (събота),
446 к. з.
29.10.2016 г. (събота),
446 к. з.

14:00

09:00

19.06.2017
546 к. з.

14:00

Дизайн на 3D модели,
гл. ас. Александър Пенев

Текуща оценка

15.06.2017
346 к.з.

10:00

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Зимен
(Б)

Бизнес информационни системи,
гл. ас. д-р Кремена Стефанова

21.01.2017 г. (събота)
28.01.2017 г. (събота)
535 к. з.

10:00

14.06.2017
531 к.з.

10:00

Информационни технологии в интернет,
гл. ас. д-р Кремена Стефанова

04.02.2017 г. (събота)
11.02.2017 г. (събота)
535 к. з.

10:00

14.06.2017
531 к.з.

10:00

Фреймуърк системи за уеб програмиране,
гл. ас. д-р Димитър Благоев

18.02.2017 г. (събота)
25.02.2017 г. (събота)
446 к. з.

14:00

16.06.2017
446 к.з.

10:00

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Пролетен
(В)
Преддиппломен стаж Текуща оценка

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

** Избираема дисциплина № 2, доц. Боян Златанов, 04.12.2016 (неделя), 432 к.з., 10:00 ч.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ