Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в jQuery    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в jQuery
 Лектори  доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Георги Соколов
Анотация
Целите на курса са студентите да придобият умения за програмиране в Интернет среда - въведение в HTML, CSS, запознаване с програмиране за Интернет браузъри с JavaScript. Дициплината прави обширно въведение в jQuery 1.10 - запознаване с концепцията за селектори, събития, форми, обработка на данни. Динамични интернет страници с Ajax, XML и JSON. Изработка на анимации и ефекти. Запознаване с допълнителните библиотеки jQuery-UI, jQuery Mobile, jQuery Touch - програмиране за мобилни устройства.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ