Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение във функционалния анализ    English
Факултет по математика и информатика - Въведение във функционалния анализ
 Лектори  проф. д.м.н. Степан Костадинов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева
Анотация
Предлаганият курс представлява достъпно въведение в абстрактните методи на функционалния анализ, които са най-съществени за практическите приложения. Изложени са основите на теорията на банаховите и метрични пространства, както и интеграла на Лебег. На базата на примери е изградена теорията на линейните и нелинейните оператори във функционални пространства. Курсът е подходящ за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ