Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Нестандартни математически задачи    English
Факултет по математика и информатика - Нестандартни математически задачи
 Лектори  доц. д-р Пенка Рангелова
Анотация
Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с различни методи за решаване на нестандартни задачи по математика и да формира у тях умения за да се справят с такива задачи. Застъпени са следните методи: сравняване на лица на равнинни фигури, принцип на Ди¬рихле, принцип на крайния елемент, метод на включване и изключване, решаване на уравнения и системи уравнения с отделяне на точни квадрати, решаване на диофантови уравнения и теория на игрите.
Съдържание
 1. Сравняване на лица на равнинни фигури. Свойства на успоредните прави, медиана в триъгълник и пропорции. (8 часа)
 2. Принцип на Дирихле. Приложение в аритметиката, алгебрата, геометрията и комбинаториката. (6 часа)
 3. Принцип на крайния елемент. Приложение в училищния курс по математика. (6 часа)
 4. Метод на включване и изключване. Кръгове на Ойлер-Вен. (6 часа)
 5. Решаване на уравнения и системи уравнения с отделяне на точни квадрати. (6 часа)
 6. Решаване на диофантови уравнения. Различни методи (4 часа)
 7. Запознаване с теория на игрите. Задачи от олимпиади и други математически състезания. (4 часа)

Литература:

 • П. Рангелова, Р. Маврова. Нестандартни методи за решаване на задачи.Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2012, ISBN 978-954-423-788-2.
 • М. Рангелова. Нестандартни задачи 5.-7. клас. Коала прес, Пловдив, 2012, ISBN 978-954-9455-22-9.
 • П. Рангелова. Лица на фигури за 5. и 6. клас. Пловдив, 1996.
 • П. Рангелова. Принцип на Дирихле. Ксероксни материали.
 • П. Рангелова. Принцип на крайния елемент. Ксероксни материали.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ