Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в математика на парите    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в математика на парите
 Лектори  доц. д-р Боян Златанов
Анотация
Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизаци, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, площания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, същровищни бонове, облигационнен портфейл. Акциии и фондови пазари, купуване и продаване на акци. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.
Съдържание

1. Математически основи.

2. Лихва.  

3. Инфлация и данъци.

4. Доходност.

5. Заеми и риск.

6. Амортизация.

7. Кредитни карти.

8. Полици и облигации.

9. Акции и фондови пазари.

10. Деривативни инструменти.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ