Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Oracle Database Program with PL/SQL    English
Факултет по математика и информатика - Oracle Database Program with PL/SQL
 Лектори проф. д-р С. Стоянов, гл. ас. Георги Чолаков
Анотация

В курса се разглеждат основните подходи при програмиране с PL/SQL, включващи създаване, употреба и управление на програмни единици - съхранени процедури и функции, използване на входни и изходни параметри, управление на изключения в подпрограмите, debugging. Създаване на пакети и работа с тях, предимства, декларация и тяло на пакет, компоненти. Създаване и предназначение на тригери, compound, DDL, DML тригери и тригерни събития, INSTEAD OF тригери. Динамичен SQL. Преглед на PL/SQL команди и синтаксис и разликите им с досега изучавани SQL езици. По време на курса всеки студент работи по собствен пример, реализирайки изучаваните конструкции в собствена схема на базата данни, за управлението на която отговаря.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ