Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2012 г.

Отчет

на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2012 г.

 

През изминалия период съгласно плана за развитие по точка 1. подточки 2, 3 и 4 са изпълнени.

По подточка 1.1. предвидената ежегодна подмяна на част от работните станции не е извършена. Причина за това е късното обявяване на откритата процедура за обществена поръчка за доставка на компютърна и периферна техника. Към момента процедурата е във финалната си част и се изчаква законово установеният срок за обжалване от страна на участниците.

Това забавяне с повече от 8 месеца възпрепятства изпълнението на точка 3 - въвеждане на виртуализация на  опе­ра­­ционните системи, използвани в учебния процес.

Планираната в подточка 1.2. миграция към следваща версия на софтуера, чрез който се управлява из­гра­де­ната облакова структура (Cloud platform - PaaS) е приключена.

Мерките от 1.3. за подобряване на външната и вътрешна защита на компютърната мрежа на ФМИ са изпълнени в целия си обем.

През изминалия период са закупени са 5 нови мултимедийни проектора с увеличен срок на използване на обща стойност 11 700 лв. с което са изпълнени планираните обновявания на мултимедийната техника в т. 1.4. от плана.

Извън планираното към информационните услуги на факултета беше пуснат SVN сървър за студентски разработки и самостоятелна електронна поща извън мрежата на университета.

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол №  18/ 20.03.2013 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ