Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2013 г.

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ПРЕЗ 2013 г.

 

Планирани мероприятия по основни направления за развитие на компютърните лабора­то­рии са разработени съгласно мисията и целите на факултета и университета.

 

1. Хардуер

1.1. Пускане в експлоатация на новата компютърна лаборатория 446.

1.2. Работни станции – подмяна на част от работните стан­ции в компютърните лаборатории на факултета.

1.3. Сървъри – разширяване на възможностите на изградената облакова структура (Cloud platform - PaaS) с интегриране на нови сервизни услуги.

1.4. Компютърна мрежа – разширяване на безжичната компютърна мрежа на факултета чрез нови и по-съвършени точки за достъп.

1.5. Периферни и мултимедийни устройства – превръщане на мултимедийните про­ек­то­ри в устройства с интерактивни възможности.

 2.  Софтуер

Годишно обновяване на използвания в учебния процес софтуер.

3.  Услуги

Въвеждане на VPN услуга за студенти, предоставяща достъп до вътрешната мрежа и ресурси, както и до виртуалните библиотеки за които ФМИ има абонамент.

 

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол №  18/ 20.03.2013 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ