Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Математическо моделиране с пакета Mathematica    English
Факултет по математика и информатика - Математическо моделиране с пакета Mathematica
 Лектори  доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Дойчин Бояджиев
Анотация

  Курсът съдържа описание на модели във физиката и инженерните науки с обикновени диференциални уравнения (ОДУ) и частни диференциални уравнения (ЧДУ), както и тяхното математическо изследване. Семинарните занятия включват използване на пакета Mathematica за решаване на приложни задачи с диференциални уравнения. Основно внимание се отделя на ефективни числени методи за изследване и практическо решаване на задачите след дискретиза¬цията им. Избираемата дисциплина разширява и задълбочава знанията, получени в курсовете по Компютърни числени методи и Числено решаване на диференциални уравнения.

Съдържание
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ