Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Теория и приложения на ортогоналните многочлени    English
Факултет по математика и информатика - Теория и приложения на ортогоналните многочлени
 Лектори  проф. дмн Христо Семерджиев
Анотация
Избираемата дисциплина съдържа дефиниция на различните видове ортогонални алгебрични многочлени (със съответните тегла и интервалите, в които са ортогонални). Ще бъдат разгледани многочлените на Чебишов от I и II род, на Якоби, на Ермит, на Лагер и техните свойства. Особено красиви са многочлените на Чебишов и приложенията на техните свойства в теория на интерполирането. Ще бъдат направени приложения за конструиране на квадратурни формули от най-висока алгебрична степен на точност.
Съдържание
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ