Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Информационна платформа на стопански субект    English
Факултет по математика и информатика - Информационна платформа на стопански субект
 Лектори  Емил Делинов, директор ИКТ, Телетек Груп АД
Анотация
Съответствието между бизнес модела на стопанския субект и неговата Информационната Платформа (ИП) е ключов фактор за конкурентноспособност и една от основните предпоставки за успех. В тази връзка темите от избираемата дисциплина представят на студентите:
 • Информационна Платформа - съвкупността от хардуер, софтуер, текущи услуги, настройки, правила, процедури, стандарти и т.н.;
 • Инфраструктура - външни и вътрешни комуникации, структурни кабелни системи, климатизация, електрозахранване, системи за физическа сигурност, пожарна безопастност и др.;
 • Информационна среда - универсален и специализиран приложен софтуер, бизнес приложения, достъп до Интернет, електронна поща, споделени файлови ресурси, правила и процедури, приложени практики и пр.;
 • Предизвикателствата свързани с възникване и развитие на ИП;
 • Адекватност на Информационната платформа към бизнес модела на стопанския субект;
 • Предпоставки за трансформация на ИП;
 • Примерни подходи и сценарии за решаване на част или всички проблеми, оценка и минимизиране на рисковете. Курсът предлага широки възможности за организиране на изследователска работа на студентите чрез изготвяне на самостоятелен проект.
Съдържание
 1. Информационна платформа. Основни понятия. Възникване и развитие на ИП.
 2. Инфраструктура и Информационна среда – двете основни съставни части на ИП.
 3. Възможни проблеми и рискове.
 4. Съответствие между бизнес модела на стопанския субект и неговата ИП.
 5. Диагностичен анализ на Информационна платформа на стопански субект.
 6. Възможни подходи и сценарии за трансформация на ИП.
 7. Разработване на самостоятелен проект.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ