Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2011 година протокол № 2 / 30.11.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 2 / 30.11.2011

ПРОТОКОЛ № 2 / 30.11.2011 г.

От декански съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 30 ноември 2011 г. (петък) от 10:00 ч. се проведе ДС на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев.

      ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане на дневния ред на ФС.
 2. Разни.

      РЕШЕНИЯ:

 1.  ДС прие следния дневен ред за ФС за 14.12.2011 г.:
  1. Акредитация – институционална по направление 4.5. Математика.
  2. Учебни и КСК 2012
  3. Докторанти.
   • молба за прекъсване на докторантура;
   • приемане на конспекти за зачисляване в докторска програма;
   • заявка за докторантури за следващата 2012/2013 учебна година
  4. Избор на хонорувани преподаватели.
  5. Утвърждаване на комисии.
   • комисия по качество;
   •  комисия по акредитация;
   •  комисия по атестиране;
   •  комисия по наука.
  6. Разни.
   • утвърждаване на ръководител катедра;
   •  удължаване на трудов договор.
 2. ДС прие на следващото заседание да се предложат съставите на следните комисии: по качество, по акредитация, по атестиране и по наука.
 3. ДС прие следващото заседание на ДС да бъде на 14.12.2012 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                

30.11.2011 г. 
гр. Пловдив                                                                      

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ