Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Итерационни методи за корени на полиноми    English
Факултет по математика и информатика - Итерационни методи за корени на полиноми

 Лектори д-р Петко Пройнов, ас. Слав Чолаков
Анотация
Един от най-известните числени методи за решаване на уравнения е метода на последователните приближения, известен също като метод на итерациите. В този курс се разглеждат итерациони методи за едновремено намиране на всичките корени на даден полином от степен n>=2.  Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки или програмно осигуряване на итерационни методи за корени на полиноми).
Съдържание
  1. Локална и сходимост на итерационни методи.
  2. Полулокална сходимост на итерационни методи.
  3. Локална сходимост на итерационни методи за едновременно намиране на корени на полиноми.
  4. Полулокална сходимост на итерационни методи за едновременно намиране на корени на полиноми.
  5. Методи на Вайерщрас и Ерлих за едновременно намиране на корени на полиноми.
  6. Модификация на метода на Чебишов за едновременно намиране на корени на полиноми.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ