Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по качеството Протоколи от заседания Протокол № 1 / 07.02.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 / 07.02.2012 г.

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО
Протокол № 1

Днес, 07.02.2012 г. от 13.30 ч. в 535 кабинет се проведе заседание на Факултет­на­та комисия по качеството (ФКК).

Присъстваха: доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Снежана Гочева, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Ангел Голев, гл. ас. Стефка Анева, гл. ас. д-р Добринка Бойкина, гл. ас. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Пав­лина Иванова, гл. ас. Николай Касъклиев, ас. Кремена Стефанова и докторант Десислава Войникова.

Отсъстваха: доц. д-р Георги Костадинов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас. Иван Димитров, ас. Иванка Николова, Орлин Янакиев.

Дневен ред:

 1. Утвърждаване на анкета за проучване на мнението на студентите относно качеството на методите на преподаване и изпитване.
 2. Утвърждаване на отговорници по курсове и специалности.
 3. Инструктаж за провеждане на анкетирането.
 4. Приемане на програма на ФМИ за прилагане на Системата за осигуряване, поддържане и развиване качеството на обучението и на образователния продукт на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
 5. Приемане на регламент за  разработване, приемане и актуализиране на учебната документация на факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
 6. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Факултетната комисия по качеството (ФКК) приема предложения от проф. Сн. Гочева вариант на анкетна форма след редактиране на въпрос 15.
 2. ФКК определя отговорници за провеждане на анкетата по специалности.
 3. ФКК определя задачите, които всеки член на комисията трябва да изпълни във връзка с предстоящото анкетиране за проучване на мнението на студентите във ФМИ относно качеството на методите на преподаване и изпитване:
  • в срок до 15.02.2012 г. всеки член на комисията трябва да се срещне с курса, за който отговаря и да съгласува дата и час за провеждане на анкетата като студентите сами определят най-удобно за тях време.
  • дисциплината, по която ще се извърши анкетирането да бъде определена в самия ден на анкетиране.
 4. ФКК прие актуализация на регламента за прилагане на Системата за осигуряване, поддържане и развиване качеството на обучението и на образователния продукт на ПУ „П. Хилендарски“ във ФМИ и реши да го предложи за одобрение от ФС.
 5. ФКК прие актуализация на регламента за  разработване, приемане и актуализиране на учебната документация на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и реши да го предложи за одобрение от ФС.
 6. ФКК прие отчета на комисията по качество за І триместър на 2011/2012 г. и предстоящи задачи.

 

Секретар на ФКК: ................................               Председател на ФКК:................................

                           (гл. ас. С. Анева)                                                 (доц. д-р Х. Крушков)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ