Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Изследвания Катедра “Математически анализ"    English
Факултет по математика и информатика - Катедра “Математически анализ"

Основни научни направления

 • Теория на неподвижните точки
 • Итерационни методи в метрични и банахови пространства
 • Геометрия на банахови пространства
 • Банахови редични пространства
 • Aлгебрична топология
 • Равномерно разпределение на редици
 • Интегро-диференциални уравнения
 • Импулсни диференциални уравнения
 • Мероморфни функции и степенни редове
 • Сигурност на компютърни мрежи
 • Разпределение на нулите на полиноми и цели функции. Ортогонални полиноми
 • Екстремални задачи в теорията на апроксимациите - теоретично изследване и компютризация
 • Локална теория на аналитичните функции. Разномерни накрития
 • Сходимост на метода на крайните разлики за решаване на начални и гранични задачи за функционално- диференциални уравнения от неутрален тип и за интегро-диференциални уравнения
 • Геометрия на групи на Ли и приложения към теорията на линейните системи диференциални уравнения
 • Равномерни накрития на топологични пространства
 • Аналитична теория на числатa - aдитивни проблеми с прости числа, разпределение на простите числа, тригонометрични суми, приложение на методите на решетото, теория на дзета-функцията на Риман и L-функциите на Дирихле
 • Свързаности и метрики в пространство с полудопирателна структура
 • Осцилационни и асимптотични свойства на решенията на функционално-диференциални решения от неутрален тип

Ръководител катедра: доц. д-р Андрей Захариев

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ