Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Изследвания Катедра “Алгебра и геометрия”    English
Факултет по математика и информатика - Катедра “Алгебра и геометрия”
Основни научни направления:
  • Диференциална геометрия на гладки многообразия с допълнителни тензорни структури (комплексна, контактна, хиперкомплексна, хиперконтактна, паракомплексна, параконтактна, продуктна, парапродуктна) съгласувани с риманови и псевдориманови метрики (главно от норденов тип) - Библиография на Българската школа по норденови метрики (Bibliography of the Bulgarian school on Norden metrics)
  • Асоциативни пръстени и алгебри. Комутативни пръстени и алгебри. Теория на групите и обобщения. Групови пръстени на абелеви групи и кръстосани групови пръстени. Кръстосани произведения на групи и пръстени
  • Приложения на алгебрата и геометрията в други научни области
Ръководител катедра: Проф. дмн. Манчо Манев
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ