Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2011 година протокол № 1 / 25.11.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 1 / 25.11.2011

Днес, 25 ноември 2011 г. (петък) от 12:00 ч. се проведе ДС на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Манчо Манев и Тодор Чаушев.

РЕШЕНИЯ:

1. ДС определи следните отговорности на заместник-деканите и помощник-декана за мандата 2011-2015 г.:

  • доц. д-р Христо Крушков – учебна дейност по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”; система за качество; междуинституционално сътрудничество; звено “Учебни компютърни зали”; кандидатстудентски и други специализирани курсове.
  • доц. д-р Манчо Манев – учебна дейност по професионално направление 4.5. „Математика”; институционална и програмна акредитация; студентска и преподавателска мобилност; Ученически институт по математика и информатика.
  • доц. д-р Коста Гъров – учебна дейност по професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по ...”; атестация на преподавателите; разписания на учебния процес; ученически състезания; кандидатстудентска кампания.
  • доц. д-р Антон Илиев – научна и проектна дейност; докторанти; факултетна уеб страница; студентски състезания по математика, информатика и информационни технологии; работа с Факултетния студентски съвет.

2. ДС прие следното приемно време и седмично дежурство на Деканското ръководство през Есенния триместър на учебната 2011/2012 година: всеки работен ден от 11:30 ч. до 13:30 ч.:

  • понеделник – доц. д-р Антон Илиев
  • вторник – доц. д-р Христо Крушков
  • сряда – проф. д-р Асен Рахнев
  • четвъртък – доц. д-р Коста Гъров
  • петък – доц. д-р Манчо Манев
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ