Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2011 година протокол № 68 / 09.11.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 68 / 09.11.2011

Днес, 09.11.2011 г. (сряда) от 12:30 ч. се проведе ДС на ФМИ.

Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Снежана Гочева, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Владимир Шкурков, доц. д-р Манчо Манев, Тодор Чаушев.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на дневния ред на ФС на ФМИ.
2. Разни.

 1. РЕШЕНИЕ: ДС прие: следващото заседание на ФС да е на 16.11.2011 г. (сряда) от 13:00 ч. в заседателната зала.
 2. РЕШЕНИЕ: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ:
  1) Подготовка на ОС на ФМИ на 23.11.2011 г..
  2) Докторанти.
  3) Утвърждаване на избираеми дисциплини за Зимния триместър на 2011/2012 г.
  4) Избор на хонорувани преподаватели.
  5) Разни.
 3. РЕШЕНИЕ: ДС прие молбата на проф. Гочева за оттегляне от бъдещо участие в Ръководството на ФМИ.
 4. РЕШЕНИЕ: ДС прие единодушно следното предложение до ФС: да бъде назначен Никола Велизариев Вълчанов за асистент към катедра „Компютърни технологии”, поради необходимостта от попълване състава на катедрата.
 5. РЕШЕНИЕ: ДС прие предложението за следната структура и състав на Общото събрание на ФМИ, което ще се проведе на 23.11.2011 г. (сряда), от 13:00 ч. във 2. аула:
  списъчен състав – 110 души, от които:
  79
    души хабилитирани и нехабилитирани преподаватели;
  11 души администрация;
  10 редовни докторанти (1 от катедра „Геометрия” – Мирослава Тенева Иванова, 1 от катедра „Реален анализ” – Стоил Иванов Иванов, 1 от катедра „ОМИИТ” – Нина Иванова Иванова, 2 от катедра „ПММ” – Атанас Вълев Иванов и Десислава Стоянова Войникова, 2 от катедра „Компютърна информатика” – Христо Тошков Христов и Христо Марчов Инджов, 3 от катедра „Компютърни технологии” – Десислава Андреева Захериева, Елена Христова Тодорова, Мая Василева Стоева;
   10 студенти (по решение на СФС).
 6. РЕШЕНИЕ: ДС прие предложението за брой и състав на следните комисии за ОС на ФМИ: мандатна комисия (3 души) с председател доц. д-р Иванка Касандрова и членове Снежана Ямалиева и Надя Милева; комисия за представяне на кандидатурите (3 души) с председател доц. д-р Люба Попова и членове –  доц. д-р Теменужка Пенева, гл.ас.д-р Анна Малинова; комисия за явно гласуване (11 души) с председател доц. д-р Христо Крушков и членове - гл.ас. д-р Асен Христов, гл.ас. Динко Георгиев, гл.ас. Йордан Епитропов, гл.ас. Генчо Стоицов, гл.ас. Емил Хаджиколев, гл.ас. Иван Шотлеков, гл.ас. Христо Кискинов, гл.ас. Кирил Иванов, ас. Димитър Благоев, магистър Димитър Стамов; комисия за тайно гласуване (15 души) с председател доц. д-р Манчо Манев и членове – проф. д.п.н. Васил Милушев, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Елена Сомова, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Коста Гъров, гл.ас.д-р Петър Копанов, гл.ас.д-р Ангел Голев, гл.ас. Тодорка Терзиева, гл. ас. Иван Димитров, гл. ас. Александър Пенев, ас. Слав Чолаков, сист. админ. Тодор Чаушев.
 7. РЕШЕНИЕ: ДС прие следното предложение до ОС: за Председател на ОС на ФМИ да бъде избран проф. д-р Петко Димитров Пройнов, а за Зам. председател да бъде избрана проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева.
 8. РЕШЕНИЕ: ДС прие следното предложение за структура на бъдещия ФС на ФМИ:
  списъчен състав – 33 души, от които 25 хабилитирани; 4 нехабилитирани – доктори (по 1 от катедрите – „Алгебра и геометрия”, „Компютърни технологии”, „Компютърни системи” и „ОМИИТ”, т.е. от тези катедри, които нямат 5 души хабилитирани представители във ФС); 2 редовни докторанти; 2 студенти.
 9. Проф.д-р Асен Рахнев заяви, че ще обяви на ФС на 16.11.2011 г. съгласието си за участие в изборите за Декан на ФМИ през следващия мандат.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ