Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Изграждане на базово ниво по руски език (практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Изграждане на базово ниво по руски език (практикум)

 Лектори  гл. ас. Петранка Савова
Анотация
Езиковият курс е разработен на базата на всички най-нови изисквания при изучаването на чужд език в неезикова среда. В обучението се използва комуникативно-дейностния подход, който се прилага според интересите и възможностите на обучаващите се.Страноведческите материали се включват на всяко занятие и по този начин се създава една цялостна атмосфера и предства за Русия и руски език. Целта на всички учебни материали е поетапно формиране на навици и умения за общуване във всекидневието в съответствие с базовото ниво. формулирано в Европейската езикова рамка. Това ниво може да бъде изградено според руските и европейски изисквания приблизително за 350 часа хорариум. 15 големи тематични блока включват 120 подтеми , разработени на проверения принцип концентричност за всички езикови компоненти, подчинени на голямата тема, разглеждайки я в детайли, но непринудено, което позволява на обучаващия да не бъде натоварен с огромен теоретичен лингвистичен материал и с помощта на преподавателя да постига нужните резултати в овладяването на езика. Курсът е подготвен и се провежда от гл.ас. П. Савова, която е завършила успешно специализация в Москва по темата “Държавни стандарти в областта на образованието и системи за изготвяне на тестове и подготовка за международни сертификати по руски език като чужд” с документ № 7093, издаден от Руската федерация на 27.04 1999 г. гр.Москва.
Съдържание
В този курс могат да се запишат само тези студенти, които имат поне елементарни познания в областта на руски език. Записването за курса за по-голямо удобство на желаещите студенти може да се направи на адрес: petranasavova@abv.bg
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ