Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година протокол № 43 / 12.10.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 43 / 12.10.2011

Днес, 12 октомври 2011 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Снежана Гочева, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Манчо Манев, проф. д.м.н. Нако Начев, проф. д.м.н. Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, проф. д-р Георги Златанов, доц. д-р Бистра Царева, доц. д-р Боян Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Теменужка Пенева, проф. д.м.н. Христо Семерджиев, проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Люба Попова, проф. д-р Станимир Стоянов, проф. д.м.н. Васил Милушев, доц. д-р Коста Гъров.

Отсъствуват: доц. д-р Румяна Маврова, доц. д-р Веска Нончева .

ДНЕВЕН РЕД:

1) Избор на професор по: област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; специалност 01.01.09 Изчислителна математика (Числени методи и приложения).

РЕШЕНИЯ:

  1. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» избра доц. д-р Николай Веселинов Кюркчиев за академичната длъжност „Професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.09 Изчислителна математика (Числени методи и приложения) по обявения конкурс в ДВ, брой 48 от 24 юни 2011 год.
  2. ФС прие: следващото заседание на ФС на ФМИ да е на 19.10.2011 г.(сряда) от 13:00 ч.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ