Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2011 година протокол № 64 / 30.09.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 64 / 30.09.2011

  Днес, 30.09.2011 г. (петък) се проведе ДС на ФМИ.

  Присъстваха: проф. Асен Рахнев, проф. Снежана Гочева, доц. Владимир Шкуртов, доц. Христо Крушкова, доц. Манчо Манев.

1. РЕШЕНИЕ: ДС прие: следващото заседание на ФС да е на 12.10.2011 г. (сряда) от 13:00 ч. в заседателната зала, а от 12:00 ч. ДС.

2. РЕШЕНИЕ: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ:

   1) Избор на професор по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; специалност 01.01.09 Изчислителна математика (Числени методи и приложения).

3. РЕШЕНИЕ: ДС прие следното предложение: за явяване на Държавен изпит или защита на дипломна работа е достатъчен успех „добър (3.50)”.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ