Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година протокол № 41 / 20.07.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 41 / 20.07.2011

Днес, 20 юли 2011 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Манчо Манев, проф. д.м.н. Нако Начев, проф. д.м.н. Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, проф. д-р Георги Златанов, доц. д-р Бистра Царева, доц. д-р Боян Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Теменужка Пенева, проф. д.м.н. Христо Семерджиев, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Веска Нончева, проф. д-р Станимир Стоянов, проф. д.м.н. Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, доц. д-р Коста Гъров.

Отсъствуват: проф. д-р Снежана Гочева, проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова.

 

ДНЕВЕН РЕД:

       1) Избор на професор по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.04 Математически анализ (Математически анализ 1).

 

РЕШЕНИЯ:

1.  Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» избра доц. д-р Степан Иванов Костадинов за академичната длъжност „Професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.04 Математически анализ (Математически анализ 1) по обявения конкурс в ДВ, брой 10 от 01 февруари 2011 год.

2. ФС прие: следващото заседание на ФС на ФМИ да е на 21.09.2011 г.(сряда) от 13:00 ч.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ