Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2011 година протокол № 61 / 13.07.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 61 / 13.07.2011

1. РЕШЕНИЕ: ДС прие: на 20.07.2011 г. (сряда) от 13:00 ч. в заседателната зала да се проведе ФНС (Факултетен научен съвет).

2. РЕШЕНИЕ: ДС прие: срочният трудов договор на Константина Панкова Иванова да се трансформира в безсрочен по силата на чл. 67, ал.1 т.1 от КТ.

 3. РЕШЕНИЕ: ДС прие предложението: часовете на доц. д-р Мария Благоева Капитанова от ФИСН да останат във факултета по математика и информатика.

4. РЕШЕНИЕ: ДС прие: да се отложи за следващ ФС решението за отстраняването на Христо Бонев Христов (редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”) до изясняване на случая.

5. РЕШЕНИЕ: ДС прие: докладите от ръководители на катедри да се приемат с представени препис-извлечения от Катедрените съвети.

6. РЕШЕНИЕ: ДС разгледа и прие писмените обяснения от следните преподаватели, докторанти и студенти във връзка с проведения семинар на ФМИ: доц. А. Захариев, гл.ас. Г. Стоицов, ас. Ив. Ангелов, Стоил Иванов, Нели Тодорова, Мирослава Иванова и Станислав Даков; предложението за наказание от проф. Пройнов за докторанта Стоил Иванов.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ