Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2011 година протокол № 60 / 06.07.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 60 / 06.07.2011

1. РЕШЕНИЕ: ДС прие: следващото заседание на ФС да е на 13.07.2011 г. (сряда) от 14:00 ч. в заседателната зала, а на ДС – от 13:00 ч.

2. РЕШЕНИЕ: ДС прие следния дневен ред на ФС на ФМИ:

1) Обявяване на конкурс за професор по направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика.
2) Докторанти.
3) Промяна в учебния план на магистърска програма „Софтуерни технологии”.
4) Разни.

3. РЕШЕНИЕ: ДС прие: да се предложи откриването на трета специалност „Бизнес математика” (работно заглавие) в направление 4.5. Математика.

4. РЕШЕНИЕ: ДС прие: в срок до 7.07.2011 г. да се изготви обобщена справка за броя на часовете, които се водят във ФМИ и другите факултети (отговорници – доц. Манев и доц. Гочева).

5. РЕШЕНИЕ: във връзка с проведения семинар на ФМИ (30.06.2011 г. – 01.07.2011 г.) ДС прие: до 13.07.2011 г. да се представи в деканата писмено обяснение от следните преподаватели: доц. А. Захариев, гл.ас. Г. Стоицов, ас. Ив. Ангелов, докторантите – Нели Тодорова, Мирослава Иванова, Стоил Иванов и Станислав Даков (студент); предложение за административно наказание от проф. Пройнов за докторанта Стоил Иванов. На гореспоменатите лица да се удържи сума, в размер на 40 лв.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ