Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2011 година протокол № 57 / 01.06.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 57 / 01.06.2011

РЕШЕНИЕ 1: ДС реши на 08.06.2011 г. (сряда) от 13:00 ч. да се проведе ФС на ФМИ при следния дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Правила за провеждане на изпит по специалността за докторанти.
  3. Приемане на такси за магистри за учебната 2011/2012 година. 
  4. Разни.
  5. Избор на професор по направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: да се включи в списъка на избираемите дисциплини за редовно обучение за специалностите „Информатика” и „Бизнес информационни технологии” за Есенния триместър на учебната 2011/2012 година следната дисциплина: „Компютърна реализация на математически модели и методи във фирменото планиране и инвестиране”, с лектори – проф. Атанас Гешев и гл.ас.д-р Анна Малинова.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ