Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Уикипедия и уики технологии    English
Факултет по математика и информатика - Уикипедия и уики технологии

 Лектори  проф. д-р Станимир Стоянов, докт. Вася Атанасова
Анотация
През последните години в България все повече набира популярност темата за свободната онлайн енциклопедия Уикипедия и влиянието й като интернет, медиен и изобщо социален феномен. Все повече университетски преподаватели включват сред образователните си практики насърчаването на свои студенти да допринасят със създаване и подобряване на енциклопедични статии в българоезичната версия на Уикипедия. Настоящият курс, озаглавен „Уикипедия и уики технологии”, обаче е първият изцяло посветен на темата университетски курс, който ще се чете в България, и е един от първите подобни в глобален мащаб. Курсът има за цел да формира у слушателите задълбочено разбиране на философията и технологията на уики и в частност на най-популярния представител на този вид сайтове, Свободната онлайн енциклопедия Уикипедия, на съвременните проблеми и тенденции, както и да представи възможностите за прилагане на тази технология и в други контексти.

Компетенции: Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина:
    1. ще знаят:

 • водещите принципи и политики на Уикипедия;
 • основните правила за редактиране и организиране на съдържанието на Уикипедия;
 • особеностите на свободно лицензираното съдържание, свободния софтуер и основните свободни лицензи, използвани в Интернет;
 • критериите за значимост на обектите на статиите в Уикипедия;
 • критериите за енциклопедично съдържание – текстово и мултимедийно.
2. ще могат:
 • да оценяват критично източниците си на информация;
 • да използват пълноценно Уикипедия като източник на информация в останалите си учебни дисциплини и в работата си;
 • да се изразяват, спазвайки особеностите на енциклопедичния стил;
 • да използват пълноценно възможностите на сайтове, създадени с уики технология;
 • да създават, редактират, форматират страници в уикисреда, като ползват текстове, таблици, мултимедия, шаблони и др;
 • да инсталират, конфигурират и администрират уики уебсайт.
Съдържание
1. Въведение. Енциклопедиите – дефиниция, общ преглед, история, по света и в България. Уикипедия като енциклопедия и като доброволческа общност. Философия и технология на уики. История на Уикипедия. Сродни проекти на Фондация Уикимедия. (2 часа).
2. Навигация в уики-среда. Елементи от интерфейса, именни пространства, търсене, последни промени. Избор на потребителско име. Настройки. Лична страница, беседа, подстраници. (2 часа)
3. Режим на редактиране и уикисинтаксис. Редактрируеми именни пространства. Режими на четене и редактиране, менюта, история, наблюдение. Малка промяна, резюме, предварителен преглед, показване на промените. Получер, курсив, отстъп, списък с точки и номера, раздели и каре „Съдържание“. Препратки, категории, МЕП. Цитиране на източници. Формули. Преместване и пренасочване. (6 часа)
4. Принципи на писането Уикипедия. Възможност за проверка, неутрална гледна точка, без оригинални изследвания, благонадеждни източници, критерии за значимост, биографии на живи хора. Особености на енциклопедичния стил. Структуриране на съдържанието, глаголно време, преходни изрази, безличен изказ, термини, пунктуация, без хвалебствия и неопределености, придържане към темата, ситуиране в контекст, посочване на пропуските. (6 часа).
5. Уикиетикет и общуване. Цивилизованост, презумпция за добронамереност. Психология на уики-общността. Беседи и У:Р, подписи, архивиране. (2 часа)
6. Авторски права. Свободно съдържание, свободен софтуер, свободни лицензи. Лицензионна политика на Уикипедия  за текстове и мултимедия. Условия за допринасяне и ползване. Преводи от други Уикипедии и от външни източници. (2 часа)
7. Мултимедия. Използване и споделяне на мултимедия. Критерии за енциклопедична илюстрация. Избор на лиценз. EXIF. (4 часа)
8. Организация на информацията. Категории, списъци. Шаблони, типове шаблони, типове параметри. Динамична и статична употреба. Парсерни функции. (4 часа)
9. Специални страници. Дневници. (2 часа)
10. ИП МедияУики. Превод и локализация на интерфейсни съобщения. (2 часа)
11. Потребителски групи и права. Анонимни, редактори, администратори, бюрократи, ботове. Административни инструменти. Защита, блокиране, изтриване – бързо и бавно. (2 часа)
12. Други уики дистрибуции (2 часа)
13. Приложения на уики сайтовете. Корпоративни уикита, уики в образованието. Успешни истории. (2 часа)
14. Инсталиране на уики. (2 часа)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ