Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2011/2012 - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2011/2012 - есенен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2011/2012 година
ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1

Приложни математически модели

за всички

проф.дмн Снежана Христова

2

Аналогии и обобщения в математиката

за всички

проф.д.м.н. Христо Семерджиев, ас. д-р Павлина Атанасова

3

Уикипедия и уики технологии

за всички

проф.д-р Станимир Стоянов, докторант Вася Атанасова

4

Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ

за всички

проф.д-р Николай Кюркчиев

5

Геометрия на фракталите

за всички

доц.д-р Боян Златанов

6

Теория на графите

за всички

доц.д-р Манчо Манев

7

Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика

за всички

доц.д-р Пенка Рангелова

8

Системи уравнения

за всички

доц.д-р Румяна Маврова

9

Въведение в теория на множествата и общата топология

за всички

доц.д-р Неделчо Милев

10

Моделиране на еволюционни процеси

за всички

доц.д-р Недялка Казакова

11

Компютърни методи в астрофизиката

за всички

доц. д-р Пламен Физиев,
ас. д-р Павлина Атанасова 

12

Въведение в ActionScript 3.0

за всички

проф.д-р Асен Рахнев, докторант Мая Стоева

13

Основи на C#

за всички

доц.д-р Антон Илиев, Никола Вълчанов (докторант)

14

Визуално програмиране с Borland C++ Builder 5

за всички

доц. д-р Минчо Сандалски

15

UML и ORM с примери на ASP.NET

за всички

проф. д-р Снежана Гочева,
Радослав Радев (докторант)

16

Компютърна реализация на математически модели и методи във фирменото планиране и инвестиране

за спец. Информатика и БИТ проф.д-р Атанас Гешев, гл.ас.д-р Анна Малинова

IІ.

Задочно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1

Въведение и в Adobe Flash Professional CS5. Първи стъпки с Adobe AIR.

за всички

проф. д-р Асен Рахнев, докторант Мая Стоева

2.

Основи на C#

за всички

доц.д-р Антон Илиев, Никола Вълчанов (докторант)

3. Компютърна реализация за математически модели и методи във фирменото планиране и инвестиране за всички проф. д-р Атанас Гешев, гл. ас. д-р Анна Малинова
IIІ. Факултативни дисциплини
   
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1. Въведение в PHP. Обектноориентирано програмиране (Практикум) за всички Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД) и Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД)
2. Изграждане на базово ниво по руски език (Практикум) за всички гл.ас. Петранка Савова

 

Проф. д-р Атанас Гешев, гл. ас. д-р Анна Малинова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ