Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2011 година протокол № 54 / 27.04.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 54 / 27.04.2011

РЕШЕНИЕ 1: Дневният ред (обявен на 20.04.2007 г.) на ФС на ФМИ е следния:

  1. Информация за Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".
  2. Докторанти.
  3. Избор на хонорувани преподаватели.
  4. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС предлага на ФС да приеме следните годишни такси за платено обучение на докторанти (редовна, задочна форма на обучение и на самостоятелна подготовка) към ФМИ в съответното направление:

в направление 1.3. Педагогика на обучението по... – 1500 лв. за задочна форма на обучение и самостоятелна подготовка и 3000 лв. за редовна форма на обучение; в направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки – 2300 лв. за задочна форма на обучение и самостоятелна подготовка и 4600 лв. за редовна форма на обучение.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 11.05.2011 г. (сряда) до 11:00 ч. ръководителите на катедри (или оторизираните от тях лица) да изпратят по електронна поща в Деканата справката за разпределение на часовете за цялата учебна 2011/2012 г.

РЕШЕНИЕ 4: ДС предлага на ФС да приеме следното решение за прием на кандидат-студенти в специалностите на ФМИ: на кандидат-студентите, дипломирани в природо-математическите гимназии с поне много добър среден успех от дипломата за средно образование, се признава оценката по математика от дипломата за конкурсна оценка за прием в специалностите на ФМИ. 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ