Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Кандидатстване Признати отлични оценки за прием във ФМИ от състезания X Ученическа секция на Пролетната конференция на СМБ - 6-7.04.2011 г.    English
Факултет по математика и информатика - X Ученическа секция на Пролетната конференция на СМБ - 6-7.04.2011 г.
П Р О Т О К О Л
На 6-7.04.2011 г. в Боровец се проведе Х Юбилейна секция на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ), организирана от УчИМИ, СМБ, ИМИ на БАН и ФМИ на ПУ. 
Съгласно регламента за прием във ФМИ при ПУ, на класираните на призови места зрелостници се определят I , II или III награда, за които се признават съответно следните конкурсни оценки при кандидатстване: 

I награда: Отличен 6
II награда: Отличен 5,80
III награда: Отличен 5,60

№    ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Училище Град Оценка за ПУ

I  награда
1 Антон Димитров Белев НПМГ “Акад. Л. Чакалов” София 6,00
2 Йоана Даниелова Йорданова ПМГ “Нанчо Попович" Шумен 6,00
3 Калоян Пламенов Буковски НПМГ “Акад. Л. Чакалов” София 6,00
4 Магдалена Красимирова Маркова ПМГ “Нанчо Попович" Шумен 6,00
5 Георги Стефанов Атанасов ПМГ „Акад. И. Гюзелев” Габрово 6,00
6 Георги Стефанов Георгиев ПМГ „Акад. И. Гюзелев” Габрово 6,00
7 Елена Минчева Минчева СОУ”Христо Смирненски” Брезово 6,00
8 Маргарита Вескова Пищийска СОУ”Христо Смирненски” Брезово 6,00
9 Павел Даниелов Николов МГ “Баба Тонка” Русе 6,00
10 Петър Георгиев Георгиев МГ “Баба Тонка” Русе 6,00

II  награда
11 Ангел Янков Диков СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” Първомай 5,80
12 Валери Валериев Манчев МГ “Баба Тонка” Русе 5,80
13 Гюнер Шенер Сарамов МГ “Баба Тонка” Русе 5,80
14 Иванина Валентинова Върбанова ПМГ “Нанчо Попович" Шумен 5,80
15 Инна Дончева Тодоринова 21 СОУ „Христо Ботев” София 5,80
16 Любомир Николаев Мирев МГ “Баба Тонка” Русе 5,80
17 Мартин Миленов Абрашев МГ “Баба Тонка” Русе 5,80
18 Мартин Сашев Кирков 21 СОУ „Христо Ботев” София 5,80
19 Мирослав Стоянов Савов СОУ”Христо Смирненски” Брезово 5,80
20 Михаил Тодоров Петров Национална търговска гимназия Пловдив 5,80
21 Петко Атанасов Иванов Национална търговска гимназия Пловдив 5,80
22 Петър Петров Тодоров МГ “Баба Тонка” Русе 5,80
23 Станислав Мирославов Чапанов МГ “Баба Тонка” Русе 5,80
24 Филип Бориславов Димитров ПГТЕ "Хенри Форд" София 5,80
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ