Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2011 година протокол № 53 / 04.04.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 53 / 04.04.2011

РЕШЕНИЕ 1: ДС реши на 13.04.2011 г. (сряда) от 13:00 ч. да се проведе ФС на ФМИ при следния дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Избор на хонорувани преподаватели.
  3. Решение във връзка с препоръките на НАОА за следакредитационния контрол по професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по….”.
  4. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС реши документите за всички конкурси (за професори, доценти, асистенти, докторанти и др.) да се съхраняват в Деканата на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 3: ДС реши да се предложи на ФС всички документи, които ще се разглеждат на ФС да се изпращат по електронна поща.

РЕШЕНИЕ 4: ДС реши да се изготви съобщение от комисията по наука във връзка с отчитане на научноизследователската дейност през последното шестмесечие;

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ