Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2011 година протокол № 52 / 09.03.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 52 / 09.03.2011

РЕШЕНИЕ 1: ДС реши на 16.03.2011 г. (сряда) от 13:00 ч. да се проведе ФС на ФМИ при следния дневен ред: 

  1. Докторанти.
  2. Утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини (за редовно и задочно) за Пролетния триместър на учебната 2010/2011 година.
  3. Избор на хонорувани преподаватели.
  4. Разни.

 РЕШЕНИЕ 2: ДС реши датите за  държавни изпити за учебната 2010/2011 година да бъдат на:
     05.07.2011 г., вторник (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“)
     06.07.2011 г., сряда (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“)
     08.10.2011 г., събота (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“)
     09.10.2011 г., неделя (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“)
     22.07.2011 г. и 21.09.2011 г. за сп. „Физика и математика”

РЕШЕНИЕ 3: ДС реши да се предложи на ФС за приемане на следното изискване при зачисляване в редовна и задочна докторантура за минимален успех, а именно: минималната оценка по чужд език да бъде – (добър) и минималната оценка по специален предмет да бъде – (много добър).

РЕШЕНИЕ 4: ДС определи следните председатели за кандидатстудентските изпити (юни и юли): на комисията по информатика – доц. д-р Христо Крушков; на комисията по математика – доц. д-р Снежана Гочева. Председатели на кандидатстудентските изпити през месец юли: на комисията по информатика – доц. д-р Владимир Шкуртов; на комисията по математика – доц. д-р Манчо Манев. В тази връзка ръководителите на катедри трябва да подадат в Деканата до 31.03.2011 г. желаещите да участват в проверка на писменните работи (за юни и юли).

РЕШЕНИЕ 5: в срок до 14.03.2011 г. ръководителите на катедри да изпратят информация за желаещите да участват в 40. Юбилейна пролетна конференция на СМБ-Боровец на следния e-mail адрес: dean-fmi@uni-plovdiv.bg

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ