Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2011 година протокол № 50 / 26.01.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 50 / 26.01.2011

РЕШЕНИЕ 1: във връзка с провеждането на ОС на ФМИ разширения ДС определи мандатната комисия да бъде в следния състав:

Председател: доц.д-р Иванка Михайлова Касандрова

Членове:
1. Снежана Василева Ямалиева
2. Надя Кръстева Милева

РЕШЕНИЕ 2: във връзка с провеждането на ОС на ФМИ разширения ДС определи следния състав на комисията за явно гласуване:

Председател: доц. д-р Георги Димитров Костадинов

Членове:
1. доц. д-р Илия Викентиев Макрелов
2. гл.ас.д-р Добринка Василева Бойкина
3. гл.а Динко Георгиев Георгиев
4. гл.ас. Йордан Йорданов Епитропов
5. гл.ас. Асен Христов Христов
6. гл.ас. Генчо Димитров Стоицов

РЕШЕНИЕ 3: във връзка с провеждането на ОС на ФМИ разширения ДС определи следния състав на комисията за представяне на кандидатурите за номиниране на хабилитирани преподаватели за членове на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски", номиниране на хабилитиран преподавател за председател на Контролния съвет на ПУ и избор на асистенти за Общото събрание на ПУ:

Председател: доц.д-р Люба Иванова Попова

Членове:
1. доц.д-р Теменужка Пенева Пенева
2. гл.ас.д-р Анна Атанасова Малинова

РЕШЕНИЕ 4: във връзка с провеждането на ОС на ФМИ разширения ДС предлага следните преподаватели от ФМИ за номиниране на хабилитирани преподаватели за членове на АС на ПУ: проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. дмн Георги Атанасов Тотков, доц. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева и доц. д-р Коста Андреев Гъров. Предложения за номинации на хабилитирани преподаватели за членове на АС на ПУ могат да се подават при доц.д-р Люба Попова или в Деканата.

РЕШЕНИЕ 5: във връзка с провеждането на ОС на ФМИ разширения ДС предлага следните преподаватели за избор на асистенти за Общото събрание на Пловдивския университет: гл.ас.д-р Марта Костадинова Теофилова и гл.ас. Ангел Атанасов Голев. Предложения за избор на асистенти за Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски" могат да се подават при доц.д-р Люба Попова или в Деканата.

РЕШЕНИЕ 6: във връзка с провеждането на ОС на ФМИ  разширения ДС предлага проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров  да бъде номиниран за председател на Контролния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Предложения за номиниране на хабилитиран преподавател  за председател на Контролния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” могат да се подават при доц. д-р Люба Попова или в Деканата.

РЕШЕНИЕ 7: във връзка с провеждането на ОС на ФМИ  разширения ДС предлага следните протоколчици за водене на протокола на ОС: гл.ас. Павлина Иванова (от катедра „Компютърна информатика” и ас. Иванка Николова (от катедра „Реален анализ”).
    
РЕШЕНИЕ 8: РДС предлага доц. д-р Георги Димитров Костадинов да бъде включен в състава на комисията за явно гласуване на Общото събрание на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” на 28.02.2011 г.

РЕШЕНИЕ 9: РДС предлага доц. д-р Боян Георгиев Златанов и гл.ас. Ангел Атанасов Голев да бъдат включени в състава на комисията за тайно гласуване на Общото събрание на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” на 28.02.2011 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ