Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Бизнес информационни технологии БИТ задочно II курс – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - БИТ задочно II курс – зимен триместър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗАДОЧНО   Курс ІI   2014/15 уч. г.   Б (зимен) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

09.12.2014 г.

 0900–1315

   

 1400–1815

   

10.12.2014 г.

 0900–1315

   

 1400–1815

   

11.12.2014 г.

 0900–1315

Лекции: Счетоводство и счетоводни ИС
проф.д-р  Асен Рахнев
547 к.з.

 1400–1815

Лекции: Счетоводство и счетоводни ИС
проф.д-р  Асен Рахнев
446 к.з.

12.12.2014 г.

 0900–1315

Лекции: Счетоводство и счетоводни ИС
проф.д-р  Асен Рахнев
547 к.з.

 1400–1815

Лекции: Програмиране в Интернет с PHP и MySQL
гл.ас.д-р Емил Хаджиколев
546 к. з.

13.12.2014 г.

0900–1315

Лекции: Програмиране в Интернет с PHP и MySQL
гл.ас.д-р Емил Хаджиколев
2 аула

1400–1815

Упражнения: Програмиране в Интернет с PHP и MySQL, 1б
гл.ас. Юри Хоптериев
Упражнения: ССИС, 1а
ас.д-р Елена Тодорова
532 к.з.

533 к.з.

14.12.2014 г.

0900–1315

Лекции: Програмиране в Интернет с PHP и MySQL
гл.ас.д-р Емил Хаджиколев
422 аула

1400–1815

Семинар: Застрахователна математика, 1 и 2 гр.
док-т Десислава Захариева
446 к. з. 

15.12.2014 г.

0900–1315

Лекции: Застрахователна математика
проф.д-р Николай Кюркчиев
422 ауд.

1400–1815

Лекции: Застрахователна математика
проф.д-р Николай Кюркчиев
446 к. з. 

16.12.2014 г.

0900–1315

   

1400–1815

   

17.12.2014 г.

0900–1315

   

 1400–1815

Упражнения: Програмиране в Интернет с PHP и MySQL, 2а
гл.ас. Юри Хоптериев
532 к.з.

18.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения: Програмиране в Интернет с PHP и MySQL, 1а
гл.ас. Юри Хоптериев
Упражнения: ССИС, 1б
ас.д-р Елена Тодорова
533 к.з.

535 к.з.

1400–1815

Упражнения: Програмиране в Интернет с PHP и MySQL, 1б
гл.ас. Юри Хоптериев
Упражнения: ССИС, 2а
ас.д-р Елена Тодорова  
535 к.з.

533 к.з.

19.12.2014 г.

0900–1315

Упражнения: ССИС, 2а
ас. Д-р.Елена Тодорова
533 к.з.

1400–1815

Упражнения: Програмиране в Интернет с PHP и MySQL, 2а
гл.ас. Юри Хоптериев
Упражнения: ССИС, 1а
ас.д-р Елена Тодорова 
535 к.з.

533 к.з. 
20.12.2014 г. 0900–1315 Упражнения: Програмиране в Интернет с PHP и MySQL, 1а
гл.ас. Юри Хоптериев
Упражнения: ССИС  ас. Елена Тодорова, 1б
434 к.з.

446 к.з.
1400–1815 Семинар: Застрахователна математика, 1 и 2 гр.
док-т Десислава Захариева 
446 к.з.
21.12.2014 г. 0900–1315 ИД: 546,547 к.з.,
232,233 с.з.
1400–1815 ИД: 546,547 к.з.,
232,233 с.з.
22.12.2014 г. 0900–1315 ИД: 546,547 к.з.,
232,233 с.з.
1400–1815 ИД: 546,547 к.з.,
232,233 с.з.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма

(0900–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ