Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Иновационни технологии в обучението    English
Факултет по математика и информатика - Иновационни технологии в обучението

 Лектор  доц. д-р Росица Донева, ас. Димитър Благоев
Анотация 
Курсът цели да запознае студентите с новостите в технологиите за създаване на учебно съдържание и онлайн обучение. Дисциплината покрива работа с различни инструменти за създаване и управление на учебното съдържание. Ще бъдат разгледани средствата за създаване на аудио и видео материали, блогове, работа с хранилища и системи за електронно обучение. Дисциплината е подходяща предимно за студенти с педагогически профил.  
Съдържание  
  1. Въведение, процес на (е-)обучение
  2. Средства за подготовка на е-обучение (разработка на съдържание)
  3. Хранилища, електронни библиотеки
  4. Средства за провеждане на обучение
  5. Web 2.0 технологии в обучението (блогове, социални мрежи и др.)
  6. Работа с конкретни системи за електронно обучение
  7. Изграждане на самостоятелен проект
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ